Wilkasy k/Giżycka ul. Niegocińska 5 » Zobacz na mapie

BIP BZP

INFORMACJE O PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH W TRYBIE ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)

 

POSTĘPOWANIE: 006-12-2021

OPIS: Dostarczenie nawierzchni modułowej – boiska do koszykówki o wymiarach 30x17m

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

POSTĘPOWANIE: 005-12-2021

OPIS: Dostarczenie nawierzchni modułowej – przenośnego boiska o wymiarach 16x12m

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

POSTĘPOWANIE: 004-12-2021

OPIS: Dostarczenie nawierzchni modułowej – maty do judo (tatami) 14x14 m

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

POSTĘPOWANIE: 003-12-2021

OPIS: Dostarczenie 3 zestawów treningowych i 1 zestawu startowego do podnoszenia ciężarów

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

POSTĘPOWANIE: 002-12-2021

OPIS: Dostarczenie pomostów do podnoszenia ciężarów – 4 sztuki

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

POSTĘPOWANIE: 001-12-2021

OPIS: Treningowa mata piankowa typu puzzle do ćwiczeń 10x10 m – 2 sztuki

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

POSTĘPOWANIE: 003-10-2021

OPIS: Wymiana nawierzchni typu "sztuczna trawa" w hali tenisowej AZS COSA Ośrodek w Wilkasach

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

POSTĘPOWANIE: 002-10-2021

OPIS: Przebudowa nawierzchni kortu tenisowego nr "5" wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

POSTĘPOWANIE: 001-10-2021

OPIS: Przebudowa nawierzchni kortu tenisowego nr "4" wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE: 001-09-2021

OPIS: Świadczenie usług telefonii komórkowej

DOKUMENTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY