Wilkasy k/Giżycka ul. Niegocińska 5 » Zobacz na mapie

SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE 2023

Komisja ds. sportu powszechnego i szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i Akademicki Związek Sportowy zapraszają na szkolenia instruktorskie, które odbędą się w naszym ośrdoku. Szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ i Instruktora Żeglarstwa PZŻ organizowane jest przez Komisję ds. sportu powszechnego i szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i Akademicki Związek Sportowy. Kursy są organizowane w ramach cyklu centralnych kursów instruktorskich AZS. Szkolenie odbywać się będzie w świetnie żeglarsko i szkoleniowo przygotowanym naszym ośrodku w sercu Mazur w terminie 14-23.04.2023 i 26.05-4.06.2023. Kurs prowadzić będzie doświadczona i profesjonalna kadra instruktorska pod nadzorem właściwej Komisji PZŻ. Zajęcia będą zorganizowane w formie zajęć praktycznych, teoretycznych i warsztatowych. Będzie również możliwość uzyskania uprawnień opiekuna wypoczynku dzieci i młodzieży - wychowawcy kolonijnego.
NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA PZŻ

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
 • posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Uprawnienia:

Nauczyciel żeglowania jest uprawniony do:

 • praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie - pod nadzorem KWŻ,
 • samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej,
 • prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

Koszt kursu na Nauczyciela Żeglowania PZŻ

członkowie AZS 2300 zł/ pozostali 2500 zł

Cena zawiera: nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, szkolenie, materiały szkoleniowe, czarter jachtów.

Cena nie zawiera: opłaty egzaminacyjnej NŻ – 320 zł, opłaty za kurs wychowawcy kolonijnego – 280 zł, kosztów podróży.

Wpłat należy dokonać na konto AZS COSA Ośrodek w Wilkasach numer 33 1090 1098 0000 0001 4380 4488 tytułem "kurs Instruktorski PZŻ 2023 - imię i nazwisko" . Wpisanie na listę uczestników kursu następuje po wpłacie zaliczki w wysokości 700 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbRZVaWLp1hJFWJKq0_pJSq9YzpfFc...

INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończenie 24 lat,
 • posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej roku posiadanie stopnia Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
 • posiadanie stopnia co najmniej jachtowego sternika morskiego,
 • posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego,
 • posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum sześć kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

Uprawnienia:

Instruktor żeglarstwa jest uprawniony do:

 • organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
 • pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
 • potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
 • pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ,
 • pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ.

Koszt kursu Instruktora Żeglarstwa PZŻ:

członkowie 2300 zł/ pozostali 2500 zł

Cena zawiera: nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, szkolenie, materiały szkoleniowe, czarter jachtów

Cena nie zawiera: opłaty egzaminacyjnej IŻ – 430 zł, opłaty za kurs wychowawcy kolonijnego – 280 zł, kosztów podróży.

Wpłat należy dokonać na konto AZS COSA Ośrodek w Wilkasach numer 33 1090 1098 0000 0001 4380 4488 tytułem "kurs instruktorski PZŻ 2023 - imię i nazwisko" . Wpisanie na listę uczestników kursu następuje po wpłacie zaliczki w wysokości 700 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbRZVaWLp1hJFWJKq0_pJSq9YzpfFc...

AZS
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU AKADEMICKIEGO
OŚRODEK W WILKASACH