Historia

Kalendarium

 • 1946 r. - na teren przyszłego ośrodka przybyła na kajakach grupa studentów, która urządziła biwak (prawdopodobnie człownkowie AZS)
 • 1948 r.  - studenci (wśród nich członkowie AZS) zaczęli zagospodarować  teren
 • 1950 r. - rozpoczęto pracę związane z utworzeniem bazy turystycznej (wiata na sprzęt) oraz budowę boiska do siatkówki i koszykówki 
 • 1951 r. - wybudowano wiatę (obecnie kapitanat i szkutnia), w której mieściła się recepcja i warsztat. Rozpoczęto również zagospodarowanie podmokłego terenu przy nadbrzeżu
 • 1952 r. - tworzenie bazy żeglarskiej
 • 1953 r. - organizacja pierwszych Akademickich Mistrzostw Żeglarskich w klasie FINN, OMEGA, SŁONKA, DWUNASTKA. Pojawiły się także bojery.
 • 1954 r. - powołano Radę Żeglarską, ktorej przewodniczącym został Henryk Czempas. Powstał barak noclegowy na 40 miejsc, letnia stołówka.
 • 1958 r. rozpoczęcie działalności ośrodka. Powstała baza noclegowa na 150 miejsc, pola namiotowe, zakupiono domki campingowe.
 • 1968 r. -wykonanie nabrzeża ze żwiru i gruzu
 • 1981 r. - wykonanie nabrzeża z betonu
 • 1987 r. - 1991 r. - wykonanie pirsu
 • 1994 r. - 2004 r. -budowa całorocznej  bazy noclegowej , kortów tenisowych, boisk wielofunkcyjnych, boiska do koszykówki , modernizacja stołówki wraz z zapleczem
 • 2009 r. - 2011 r. - rozbudowa ośrodka o część rehabilitacyjno - rekreacyjną , przebudowa wiaty nad boiskiem do koszykówki, rozbudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy, budowa hal nad kortami tenisowymi , remont jezdni i chodników z elementami zieleni drogowej

 powrót